werkwijze

Als je je aanmeldt bij Mind the Gap, gaan we in een aantal gesprekken van ongeveer een half uur uitzoeken hoe jij het beste werkt. Het liefst doe ik dat op school of in het gebouw van je opleiding. Agenda erbij, planning, cijfers, van alles. Ik ken autisme van binnenuit en het onderwijs ook. Ik puzzel graag en kan goed vragen stellen. Door alles wat aan de orde komt ontstaat een beeld van wat goed gaat en wat beter of anders kan. Je krijgt van mij tips en adviezen om uit te proberen.

Wat leuk is :)   een antwoord op een toets kan fout zijn, bij Mind the Gap niet. Wat niet lukt is een eyeopener, zo moet het dus niet, hoe kan het wel? Net zolang tot we weten hoe jij het beste werkt.

 

Als we dat gevonden hebben komt daar een advies uit voor je mentor of het docententeam. Ook je ouders kunnen daarbij betrokken worden. Als je al studeert is het advies in de eerste plaats voor jezelf, maar daarnaast zéker ook voor je studiebegeleider of mentor.

Het advies wordt eerst aan jou voorgelegd om te checken of er niets in staat wat je liever niet wil delen. Is het akkoord, dan kan het de deur uit.

Doel van het advies is je school of opleiding te helpen om je beter te begrijpen, eventueel afspraken te maken, en in elk geval te zorgen dat ze je beter kunnen lesgeven.

waar - wanneer - hoe lang?

Als het kan zie ik je op je school of opleiding. Dat overleg ik vooraf, of dat kan. Als dat niet lukt kan het ook bij je thuis of nog ergens anders.

 

We spreken af zoals het in je rooster past en in het mijne. Elke keer krijg je een opdracht mee om iets uit te zoeken, te proberen of bij te houden. De keer erna kijken we hoe het gegaan is.

 

Meestal is vijf keer voldoende, soms is wat meer nodig. Een paar weken na afloop zie ik je nog een keer, om te horen hoe het gaat. Na hoeveel weken dat is, hangt af van wat er op school of bij je studie allemaal gebeurt. maar bijvoorbeeld na een toetsperiode. De tussentijd moet lang genoeg zijn om iets over het resultaat te kunnen zeggen. Je kunt vragen stellen als je die hebt. En ik hoor dan graag iets van je docenten.

terug