leren & studeren  . . . zoals het kan

Om een leerling of student met een diagnose in het autisme spectrum (ASS) te begeleiden zijn vertrouwen, begrip en positieve waardering heel belangrijk. Meer zelfs dan structuur die je hem of haar aanreikt: de jongere kan beter zijn eigen structuur ontdekken en bepalen, structuur die precies past. Op maat gesneden.

Door middel van pro-activiteit (Stephen Covey) komen minder prikkels binnen. Elke stap die bij jezelf begint scheelt immers het verwerken en proberen te begrijpen van de bedoeling van de ander.

Voorspelbaarheid is prettig om rust en duidelijkheid te creëeren. Daarnaast is flexibiliteit van het team op school c.q. opleiding belangrijk - zoveel als mogelijk is binnen de kaders van regelgeving - om een leerling of student toe te staan op een eigen manier te werken en Rome ... te bereiken. 


beeldvorming

Ieder mens is uniek, elke jongere bijzonder. Leerlingen of studenten met ASS werken anders, begrijpen dingen anders, communiceren anders, en zijn net zo uniek! Toch wordt naar hen vaak generaliserend gekeken. Ze krijgen snel een stempel opgedrukt.

De streepjescode hier boven, is niet echt. Het zijn smalle stroken foto van de Olympische vlam van Londen 2012. Van olympiërs hebben mensen grote verwachtingen. Het zou mooi zijn als de eerste gedachte over een leerling of student met ASS even positief is. De prestatie die velen van hen leveren om "normaal" te functioneren is bijzonder groot.

Lees meer ...


onderzoek

In 2012 is er op elf scholen een onderzoek gedaan naar creativiteit bij leerlingen met autisme. Aan dit onderzoek namen 631 leerlingen deel, waarvan 176 met een vorm van autisme, en zeventien docenten die les gaven aan deze leerlingen.

Creativiteit is meer dan een leuke tekening kunnen maken. Mensen die creatief zijn delen kenmerken als zelfvertrouwen, onafhankelijkheid, risico durven nemen, nieuwsgierigheid, intuïtie en verbeelding, en kunnen associëren. Dat zijn eigenschappen die belangrijk zijn om je weg te vinden en te slagen op school, bij je studie, of in de maatschappij.

Lees meer ...