aanbod & prijzen

Mind the Gap is een analyserend traject om problemen die er zijn goed in beeld te brengen en er oplossingen voor te bedenken. Het is geen huiswerkbegeleiding dat voor langere tijd een leerling coacht of vakspecifieke ondersteuning biedt. Mind the Gap kan wel advies uitbrengen aan een huiswerkinstituut of begeleider. Huiswerkbegeleiding kán een vervolg zijn op het traject bij Mind the Gap. Niet elke leerling heeft dat nodig.

Bepalend voor een eventueel vervolg zijn de mate van ASS problematiek, zelfstandigheid van de leerling, intelligentie en motivatie. Een deel van de jongeren zal dankzij verkregen inzicht zelfstandig verder kunnen. Anderen hebben nadien wel verdere ondersteuning nodig. Maar dan vanuit het beste perspectief: een manier van werken die precies past, omdat die op hen is afgestemd.

Basispakket - totale kosten € 200,- 

  • 5 gesprekken met de jongere bij voorkeur op de school of opleiding, eventueel ergens anders
  • adviesverslag naar mentor/docententeam
  • evaluatiebijeenkomst met de leerling c.q. student - met input mentor
  • eindevaluatieverslag naar mentor/docenteam, en ouders indien minderjarig 

naar contact


Vervolgpakket  - alleen na basispakket -   € 55,-

  • 2 vervolggesprekken, met als doel verdere finetuning van de hulpvraag
  • terugkoppeling hiervan naar mentor/ docententeam, en ouders indien minderjarig.

NB   Het vervolgpakket kan aansluitend aan de eerste gesprek serie nog nodig zijn; of kan ingezet    

       worden als steun vóór een examenperiode, of voor een frisse start in een volgend studiejaar.

 

Overige vragen, bijvoorbeeld voorlichting aan een schoolteam, mogelijk in overleg.

De prijs hiervoor is afhankelijk van de vraag en benodigde voorbereiding, er wordt uitgegaan van € 75,- per uur.

 

Reiskosten

Er kunnen reiskosten à 0,19 ct/km in rekening gebracht worden als een jongere individueel opgezocht moet worden.

terug 

 

Folder

De folder waarin alles kort en overzichtelijk wordt samengevat, download u hieronder.

Download
Mindthe-gap folder.pdf
Adobe Acrobat document 7.1 MB

vergoedingen

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Soms zijn er mogelijkheden voor een vergoeding via het PGB, Jeugdzorg of de WMO. Informeer daarnaar bij gemeenten binnen het werkgebied van Mind the Gap. Dat is globaal het gebied van het kaartje hierboven. 

terug