privacy

Om leerlingen of studenten te kunnen bevragen is vertrouwen uiterst belangrijk. Om hen vanuit school of opleiding vervolgens te kunnen begeleiden of om afspraken te maken, is openheid nodig. 

Mind the Gap streeft beide na. De jongeren krijgen vooraf inzage in het advies. Dit kan dan in overleg met hen nog worden aangepast. En pas na hun toestemming wordt het gedeeld, met degenen waarvoor zij toestemming hebben gegeven. 

terug

JIJ bepaalt wat anderen horen.


disclaimer

DEFINITIES

Website     www.mindthe-gap.nl en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker  bezoekers van de website;

Bedrijf       Mindthe-Gap, de bevoegde uitgever van de webpagina.

 

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Mindthe-Gap werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Mindthe-Gap biedt geen garantie over de veiligheid van haar website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de site.

Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend;

Mindthe-Gap kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op de site;

Mindthe-Gap zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Mindthe-Gap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.

terug


copyright

Gebruik van onderdelen van deze site is toegestaan, mits vooraf via mail of schriftelijk daarvoor toestemming gevraagd en verkregen is bij de eigenaar van Mindthe-Gap c.q. de ontwerper van de website, Delia Kloekke.

naar contactformulier

terug