afleiding   <   >   concentratie

Bij gebrek aan concentratie - aandachtstekort - is de kans om afgeleid te worden door andere prikkels groot. Bij een sterke concentratie is er veel aandacht voor een taak en is de kans om afgeleid te worden door andere prikkels klein. 

Herkenbaar en bekend. Net als het feit dat prikkels zowel van buitenaf als van binnenuit kunnen komen, zoals bij dagdromen en door allerlei associaties in no time in gedachten met heel iets anders bezig zijn.  Hieronder is het in drie diagrammen weergegeven.

1   De concentratie schiet tekort, prikkels zijn sterker: afleiding.

2   Er is evenwicht, de leerling of student kan doorwerken en doet mee.

3   (Te) veel concentratie, andere prikkels komen niet binnen, de leerling of student doet niet meer mee met de les.


detail voor detail

De focus kan zo sterk zijn dat de omgeving wegvalt en wat er in de les gebeurt wordt gemist. Of in ieder geval hele stukken daarvan. "Geen tijd" in een dubbele betekenis, eerst bestaat hij niet, daarna is er geen tijd meer... De leerling of student wordt overvallen door de bel en is niet klaar voor het volgende lesuur.  

Prikkels niet waarnemen geldt ook voor die van binnenuit, zoals erom denken een taak af te bakenen of keuzes maken bij hoeveel details het genoeg is geweest. De controle om niet eindeloos bezig te blijven, werkt niet. Signalen van honger of zelfs vermoeidheid worden gemist.

opgaan in iets

Opgaan in iets dat zich herhaald lijkt saai, al is elk detail weer anders. Een voorbeeld is te zien onder details.

Het is een bezigheid die voor degene die het betreft prettig rustgevend is. In diverse branches is het onmisbaar dat er mensen zijn met een scherp oog voor de kleinste afwijking in een patroon, en die volhardend zijn. Er kunnen onverwacht grootse ontdekkingen uit voortkomen. Arinka Linders verwoordt dat zo, op haar DVD When God created the autistic child, 2007:  "...  God decided that fire would be invented by an autistic person, the one who was sitting in the back of the cave ticking stones; thus making fire by accident, while all others together were laughing and talking...".


de kunst om winst, echt winst te laten zijn

Heel geconcentreerd werken is rustgevend doordat het andere prikkels buitensluit. Het kan leiden tot schitterende resultaten, eindeloos gedetailleerd, door het geduld waarmee eraan gewerkt is. Het is de manier waarop Einstein tot zijn relativiteitstheorie kwam. De prijs voor die hoge kwaliteit is het gebrekkig binnenkrijgen van andere relevante informatie die er tegelijkertijd kan zijn - zoals het vervolg van de les of sociale interacties.

 

Het is een uitdaging hier zo goed mogelijk mee om te leren gaan.

terug